şirkət xəbərləri

  • Kvars şüşələrinin növləri və istifadəsi

    Kvars şüşəsi xammal kimi kristal və silisiumdan hazırlanır.Yüksək temperaturda ərimə və ya kimyəvi buxarın çökməsi ilə hazırlanır.Silikon dioksidin tərkibi 96-99,99% və ya daha çox ola bilər.Ərimə üsuluna elektrik əritmə üsulu, qaz emalı üsulu və s.t görə...
    Daha çox oxu
  • Kvars borularının xidmət müddətini uzatmağın düzgün yolu

    Kvars borusunun xidmət müddətini uzatmağın düzgün yolu (1) Ciddi təmizləmə müalicəsi.Natrium və kalium kimi çox az miqdarda qələvi metallar və onların birləşmələri kvars şüşəsinin səthində çirklənərsə, yüksək temperaturda istifadə edildikdə kristal nüvələrə çevriləcək və...
    Daha çox oxu